Medarbeiderundersøkelse på 1-2-3

Oppfyll arbeidsmiljølovens krav til kartlegging av risikoforhold i bedriften og dokumentasjon av arbeidsmiljøet. Spar kostnader ved å bruke en ferdig oppsatt undersøkelse, inkludert en nyttig rapport til oppfølgingsarbeidet.

1: Velg fokus for undersøkelsen
Hva skal undersøkelsen fokusere på? Velg enkelt de temaene du vil bruke fra undersøkelsen med en sjekkliste.

2: Hente inn svar
Last opp Excel-fil med ansatte for så å sende invitasjoner per epost

3: Lag rapport
Hent ut den ferdig oppsatte rapporten i PDF. Om du har lagt inn flere avdelinger kan du velge å sammenligne de mot hverandre. En eksempelrapport finner du her

Se vilkårene her

Tilpass undersøkelsen ved å fritt velge tema som skal brukes

Jobbkrav Lederskap
Rolleforventninger Organisasjonsklima
Kontroll i arbeidet Samspill mellom arbeid og privatliv
Forutsigbarhet i arbeidet Hvor viktig er jobbe for deg?
Mestring av arbeidet Engasjement i organisasjonen
Sosialt samspill Gruppe arbeid
Mobbing og trakassering Arbeidsmotivasjon

Ingen skjulte kostnader

8 000,- NOK for 10 ansatte (+MVA)

200,- NOK per ekstra ansatt (+MVA)

Jobber du med akademisk forskning og skal bruke QPS? Kontakt oss for tilrettelegging og priser

  • Opp til 123 spørsmål (hele QPS)
  • Fritt valg av tema i undersøkelsen.
  • Mulig å kjøre flere runder per år, da er det kun prisen per ansatt som kommer i tillegg.
  • Bør være minimum 10 ansatte, da minst 5 må fullføre for å få eksportert rapport.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen som tilbys er utviklet i et Nordisk samarbeid. I norge er det  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som har oversatt og kvalitetssikret. QPS står for ‘General Questionnaire for Pychological and Social factors at work’ og er utgangspunktet for veldig mange av medarbeiderundersøkelsene som gjøres i Norge i dag. Kvaliteten er høy og tar for seg de viktigste aspektene du trenger i en slik undersøkelse.
Vi tilbyr spørsmålene på Norsk, Svensk og Engelsk. Rapporten er tilgjengelig på Norsk og Engelsk. QPS er fritt tilgjengelig, og Effect IO har ingen relasjon til STAMI.

Hos oss får du en medarbeiderundersøkelse som ferdig satt opp og velger fritt i hvilke tema og språk du vil bruke. Ingen teknisk avanserte spørreskjemaverktøy å forholde seg til. Vi har også laget en rapport som gjør at du med få klikk får ut rapporten for din organisasjon og avdelinger.

Alt kvalitetssikret og klart til bruk.

Anonymt

Medarbeiderundersøkelsen er lagt opp for at din bedrift skal kunne gjennomføre den selv, og samtidig sørge for at de ansatte skal ha tillit til at deres svar behandler konfidensielt. Derfor er det ikke mulig å identifisere enkeltresponser i rapporter. Det skjer gjennom at rapporten kun viser aggregerte data.
Det går heller ikke an å lage rapporter der det er færre enn 5 ansatte som har fullført. Det er grunnen til at bedriften din bør være 8-10 ansatte for å sikre at du får nok fullførte svar.

Ofte spurte spørsmål

Kan jeg ikke bare sette opp dette selv?

Jo klart. Bruk et hvilket som helst spørreskjemaverktøy. Men jobben med å sette opp et spørreskjema med gode spørsmål, uten feil og med gode rapporter krever mye tid og ressurser. Så vi har gjort jobben for deg slik at du slipper alle timene som går bort i å sette opp målingen og rapporten. Rett ut av boksen.
De ansatte mister også muligheten for å være anonyme hvis du kjører undersøkelsen i andre systemer.

Er det pålagt med medarbeiderundersøkelser?

Arbeidsmiljøloven setter krav til kartlegging av risikoforhold i bedriften og dokumentasjon av arbeidsmiljøet. Dette kan oppnås på andre måter, men kanskje spesielt i små bedrifter under 10 ansatte.

Medarbeiderundersøkelsen er et veldig nyttig middel for å gjøre den lovpålagte kartleggingen.

Og husk: Like viktig som å gjennomføre kartleggingen, er oppfølgingen av resultatene.

Kan jeg sammenligne ulike avdelinger?

Ja. Ved å sette opp organisasjonsstukturen for organisasjonen kan du velge hvilke avdelinger du kobler ansatte til, og hvilke avdelinger som skal inkluderes i rapporten.

Hvordan fungerer fakturering?

Ved bestilling vil du faktureres for de antall ansatte. Vi sender faktura per EHF eller epost til oppgitt fakturasted. Det er 14 dagers betalingsfrist på fakturaen.

Har dere support?

Vi tilbyr teknisk support via epost. Send epost til support@effect.io ved spørsmål.

Hvilke spørsmål inngår i undersøkelsen?

Se QPS sin brukermanual for spørsmålene (Brukerveiledning QPS Nordic)

Hvordan er personvernet ivaretatt?

I tillegg til at vi sørger for anonymitet gjennom konfigurasjon av systemet kan du også se vår databehandleravtale her https://effect.io/privacy/

Hvor lang tid tar det å svare?

Det er avhengig av antall tema du velger. Men alt fra 5-30 minutt bør settes av for de ansatte.

Kan jeg legge til egne spørsmål?

Det er ikke mulig å legge til egne spørsmål i dette standardproduktet. Så om du ønsker en skreddersydd undersøkelse med de samme tekniske hjelpemidlene som for standardproduktet kan du kontakte oss for priser på Effect IO plattformen.

Vil du bygge en medarbeiderundersøkelse som bruker dine egne spørsmål i Effect IO? Ta kontakt på support@effect.io for en prat om hvordan programvaren kan løse deres behov for spørreskjema og rapportering.

Se vilkårene her